ÖMRÜM

Şen olası mahçup ömrüm
Özgür değil
Lakin
Özgür olduğu anlar da az değil
Mesela deruni dilden küfrettiği
Ve gülümsediği an özgürdür
Bir karıncanın bir buğdayı götürüşünü
Bir kuşun ötüşünü
Ve diklenişini bir çocuğun
İzlediği an özgürdür
Aç kalma pahasına da olsa
Tüm yeteneklerini sınamaya kalkıştığı
En güçlü olanında yoğunlaştığı
Ve sonuçlarına sevinçle şaştığı an
Çok daha özgürdür
"İki ucu boklu bir boşluktur bu hayat"
Dediği anlar olmuştur
Ama çoğu zaman
Kök salmış duvar köküne
Yeşil bir çınar gibi gümrah ve gürdür
Ne demir boyunduruk
Ne beton semer
Kendi içine sürülmüşse eğer
Mahpushanede bile özgürdür.
Ağustos-2016