BAŞ MÜDÜR

BAŞ MÜDÜR
Onuncu günündeyiz
Açlık grevinin
Dikelmiş başucuma
Baş müdür:
Sen ey
Hücrenin İskender'i
Bir kemik bir de deri
Girsen açlık grevine
Açlıkla meydan okusan
Pranganın görevine
Ne çıkar
Ölümü yaşam bilsen
Ölsen ölsen dirilsen
Gömülsen Babil balına
Özüne gönderilsen
Ne çıkar.
Sağın duvar solun duvar
Duvar darında duvar
Duvara yayılmış davar
Çimlensen çimen olsan
Davara derilsen
Ne çıkar.
Bartın Özel Tip Cezaevi hücresi Mart-1983