BÜYÜK İNSANLIK

BÜYÜK İNSANLIK
Ellerimde ateşin ve suyun mizacı
Ellerimde susamış taze ter
Binbir çeşit hüner
Lakin
Beynim mistik uhrevi
Beynim doktriner
Kalbimi örseleyen
Dar ihtiyaçların
Demir ağlarına takılmış
Kara bir örümcek gibiyim
Perspektifim bombok
Hiç itirazım yok
Yaşadığım anın
Mülk ateşiyle parlamasına
Geçmişimi ve geleceğimi
Sarıp sarmalamasına
Zamanın elinde eğri bir asayım
Kalbim yarılmış yaralı bir nokta
Kafam aksiyomatik önvarsayım.
Ocak-2015