DEMOKRASİYİ DERİNLEŞTİRMENİN KADIN HAKLARI VE AİLESEL ALANDA ATILACAK İLK ADIMLARI

Eski toplumların, aileyi, mülkiyetin, geriliğin, köleliğin ve sahiplik duygusunun bir kalesi olarak kullandıklarının bilince çıkarılması. Her türlü geri eğilimin içinde kuluçkaya yattığı, özgürlüğün ve aşkın nefes alamadığı, kadının, çocuğun ve erkeğin köleleştiği bu kurumun nisbeten daha çekilir ve daha demokratik bir iç işleyişe ve yapıya kavuşturulması yolunda yeni politikaların geliştirilmesi.Ev işlerinin ve çocuk bakımının, normal iş statüsüne sokularak, ücret sistemine bağlanması. Çocuk giderlerinin, yaş durumuna bağlı olarak ödenmesi.Doğumdan üç ay önce başlamak üzere, altı aylık emzirme süresinin ücretli izin statüsüne sokulması.Hem genelde, hem de iş ve eğitim yerlerinde, ücretsiz kreşlerin, ana okullarının açılması. Bu kurumların tıpkı bir kütüphane gibi ödünçle kitap ve oyuncak hizmeti sunması, evleri ziyaret edebilmesi.Devletin ve inanç sistemlerinin, iki insanı ilgilendiren, evlenme ve boşanmalarına, yani birlikte yaşayıp yaşamamalarına, gözcülük, tanıklık, ruhsatcılık etmemesi, karışmaması.Kadın ve erkek cinselliğinin pazarlanmasının yasaklanması. Cinslerin, kendi cinselliklerini, pazar ilişkilerine girmeksizin, ne şekilde kullanacakları hakkının ve özgürlüğünün baskı altına alınmaması.Ayrı yerlerde oturan, ama aynı maddi ve manevi atmosferi paylaşarak, sevgi zemininde yaşayan özgür birlikteliklerin gelişip yaygınlaşmasını desteklemek. Bunların kira bedellerine, elektirik, gaz, su vb. masraflarına indirim uygulamak. Yine bu soruna bağlı olarak, ayrı ayrı odalarda yaşayan ama ortak yaşam alanlarını (mutfak, kütüphane, sinema ve tiyatro salonu, kreş, spor sahaları, park vs.) kollektif olarak paylaşan komünal sitelerin yaygın bir şekilde kurulmasını ciddiye almak.Halk meclisi başta olmak üzere, tüm kurum ve organlarda, cinse karşı tutumun ve cinsiyet bileşiminin, tam hak eşitliği ve eşit temsil sistemine uygun olarak ele alınması. Başkanlıkların, devrevi olarak paylaşılması.Muzaffer ORUÇOĞLU