DEMOKRASİYİ DERİNLEŞTİRMENİN SİYASAL SOSYAL EĞİTSEL VE KÜLTÜREL ALANLARDA ATILACAK İLK ADIMLARI

Mülksüzleştirilen sınıflar da dahil, tüm sınıf ve tabakalara düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün tanınması. İnanç özgürlüğü üzerindeki her türlü baskının kaldırılması, devletin, inanç ve mezhep dünyasının dışına sürülmesi.İşçi sınıfının, özü ve biçimi ne olursa olsun, devletin her türüne karşı, güçlü sınıf sendikaları içinde örgütlenmesi ve bu sınıf sendikalarının tek bir konfederasyon çatısı altında birleştirilmesi.Çalışma süresinin sekiz saatin altına çekilmesi, bu süreyi aşmanın, fazla mesainin, akortun yasaklanması. İndirilen her saatin, halkın genel tartışmasına açılması, referanduma sunulması. Gece işlerinin kısıtlanması. Sağlığı risk altına sokan, yeraltı ve ağır yerüstü işlerinin altı saate indirilmesi; bu iş alanlarında uzun süre çalışmanın yasaklanması.Gönüllü, geçici, kampanyasal işler hariç, onsekiz yaşını bitirmemiş olanların işealınmaması.Sağlığı bozulanların, iş kazaları sonucunda, çalışamayacak duruma gelenlerin, çalıştığı yıla göre ödenen iş tazminatıyla birlikte emekliye ayrılması.Elli yaşına basan her insanın, emekli maaşına bağlanması.Gelire göre alınan vergilerin, özel mülk sahipleri hariç, zamanla tamamen ortadan kaldırılması. Toplu taşıma araçları hariç, ses ve hava kirliliği yaratan özel motorlu araçların, şehir içine sokulmaması. Toplu taşımacılığın parasız hale getirilmesi.Sağlık ve eğitimin parasız olması. Yığınların genel cehaletten daha ileri boyutlarda kurtarılmasının önemli bir adımı alarak, her yurttaşın, üniversiteyi bitirmesinin, anayasal bir zorunluluk haline getirilmesi.