Kazananlar Kaybedenler

Bu savaş her iki devlet tarafından da Artsakh-Karabağ’ın kısa veya uzun vadede ilhakına dayanan bir savaştı. Gelinen noktada hiçbir devlet Karabağ’ın ilhakını gerçekleştiremedi. Bu savaştan iki emperyalist güç, Rusya ve Türkiye kazançlı çıktı. Savaşan küçük devletleri kaybetti. Rusya, hem Ermenistan hem de Azerbaycan burjuvazisini kendisine eskisinden daha güçlü bir şekilde bağımlı kıldı. Artsakh-Karabağ gibi stratejik bir bölgeye kıtalarını yerleştirerek, Güney Kafkasya’daki askeri kontrolünü tahkim etti.

Aynı şekilde, Türk burjuvazisi, bu savaşla Azerbaycan burjuvazisini kendine daha çok bağımlı hale getirdi ve Güney Kafkasya üzerindeki etkinliğini artırdı. Savaşan her iki küçük devletin de silah depoları boşalmış, yıkıntıları artmıştır. Artık gün, bu iki emperyalistin ve benzerlerinin günüdür. Yeni silah satışlarıyla depolar dolacak, yıkıntı alanları, -ağır borç ve faiz yükleriyle gelen, bunların inşaat tekelleri tarafından inşaat alanlarına dönüştürülecektir. Halklar, özgürce ağlayabilir, mezar yaptırabilir, sınırın öte yakasındakilerden nefret edebilir, kendi ulusunun ve ona silah satan kardeş ulusun bayraklarını sokaklarda bağıra bağıra sallayabilirler. Bunda bir sorun yoktur, yeter ki, yıkıntı ve ölü yaratan kendi uluslarının kodamanlarına karşı bir duygu içinde olmasınlar.

Sorun bitmiş mi? Hayır. Sorun bitmiş değil. Bölge burjuvazisi ile onların arkalarındaki küresel güçler, Artsakh-Karabağ’da yaşayan halkları kendi hallerine bırakmayacaklar. Azerbaycan ve Ermenistan burjuvazisi ile sıkı ilişkiler içinde olan Artsakh-Karabağdaki Azeri ve Ermeni burjuvazisi, ilhak için çabalarını bundan sonra da sürdürecekler.

Komünistler, Artsakh- Karabağ halklarının kendi iradeleri ile bağımsız ve özgürce yaşama haklarını savunmak durumunlar. Her iki devletin de Artsakh-Karabağ’dan güçlerini çekmelerini, özgüllüğü ve orijinalitesi güçlü olan bu bölgeyi oradaki halklara bırakmalarını savunmak durumundalar.

Komünistler, iki emperyalist güç, Rusya ve Türkiye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel güçlerin Kafkasya burjuvazisi ile çok yönlü ilişkilerini ve bu savaşta oynadıkları rollerini açığa çıkarmak, teşhir etmek durumundalar. Hiçbir çıkar ilişkisini, işgali ve ilhakı görmezlikten gelemezler.

Komünistler, Kafkasya halkları için önerdikleri yaşam sistemini ısrarla açıklamak durumundalar. Tüm Kafkasya için Kafkasya Komün Cumhuriyetleri Federasyonu. Bu amaca ulaşmak için de her Kafkasya mevziisinde, yani her ülkede, komünist partisini kurmak, Kafkasya Komünist partileri birliğini gerçekleştirmek, somut programlar çevresinde ve dayanışma içinde sınıf mücadelesini örgütlemek.

Özel mülk dünyasına karşı gerçekleşen ezilen insanlığın en büyük devriminden; halklar hapishanesini, halklar Sovyet’ine dönüştüren, dünyanın en büyük tam hak eşitliği devriminden, Ekim Devrimi’nden dersler çıkarmak, onu zenginleştirmek, aşmak durumundalar.

Tüm canlılar aleminin ve doğanın yepyeni bir komünizme ihtiyacı var. Komünistler, farkındalığı yitiren, hayal kurmaktan korkan bu kara ve kanlı hayaletler yığınına, hayal kurmanın, anlam, ışık ve umutla donanmanın bir devrim olduğunu anımsatmak durumundalar.

Küçük felaketler, büyük felaketlerin habercisidirler. Küçük felaketleri göğüslemeyenler, büyük felaketlerin parçaları haline gelirler.
12 Kasim 2020