Çelişkiler ve Cepheler

Kafkasya‘daki çatışma, bölgedeki çelişkileri ve cepheleri yeniden dikkat merkezine kaydırdı. Şu anda bir Dünya Savaşı ihtimali zayıf. Ama bu mevzi çarpışmalar, silahların ve hasmın gücünü anlamaya, gerçek ve karasız müttefikleri ayırt etmeye, mevzileri ve cepheleri berraklaştırmaya ve güç toplamaya hizmet ediyor. Bu mevzi çatışmalar, dünya Savaşı ihtimalini zayıflatmıyor, aksine güçlendiriyor.

Azerbaycan Ermeni cephesinde kimler yer alıyor buna bakalım; Ermenistan Cephesinde, Amerika’yı ve İsrail’i Kafkasya’ya sokmak istemeyen iki emperyalist (Rusya, Çin )ve bir yamak (İran) yer alıyor. Gürcistan’ı Amerika ve NATO’ya kaptıran Rusya, güvenilirliği ve sağlamlığı tarihte sınanmış olan müttefiki Ermenistan’ı ‘Kollektif Güvenlik Anlaşması’ ve askeri üslerle kanatlarının altına almış, Güney Kafkasya’da egemenliğini koruma pozisyonuna girerek, Ermeni ordusunu eğitme ve donatma işinde, tayin edici bir rol oynamıştır. Rusya şu ana kadar, Özerk Karabağ bölgesinin, Ermenistan’da kalması, Karabağ dışında kalan işgal edilmiş Azeri topraklarının bir bölümünün ise Azerbaycan’a verilerek uzlaşmanın sağlanması ve böylece, Amerika ile Türkiye’nin bu çelişkilerden yararlanarak Kafkasya’ya daha fazla yerleşmesinin engellenmesi siyasetini izlemiş ama tarafları ikna edememiştir.

Çin, baş düşmanı Amerika’ya karşı Rusya ile birlikte hareket ediyor. İran ise Amerika ile İsrail’in Kafkasya’ya yerleşme girişimini boşa çıkarmak ve ayrıca Azerbaycan’ın, bir İran sömürgesi olan Güney Azerbaycan’la birleşme siyasetine güç vermemek için Rusya’yı destekliyor. 1998’de ne demişti Amerikan dış politikasının kurtlarından Zbigniew Brzezinski: “eğer Azerbaycan istikrarlı bir siyasal ve ekonomik gelişmede başarılı olursa İranlı Azeriler, daha fazla büyük bir Azerbaycan düşüncesine bağlanacaklardır.”

Azerbaycan Cephesinde, üç emperyalist ülke, Amerika, Türkiye ve İsrail yer alıyor. Biri ağa, diğer ikisi yamak emperyalist. Amerika, Asya’da güç toplama siyasetine bağlı olarak, bu iki yamakla birlikte, Kafkasya’da Rusya ve Çin’e karşı bir güç haline gelmeye çalışıyor. Türkiye, Azeri petrolü, gazı ve diğer zenginlikleri üzerinde ağalık payesine gözünü dikmiş. Güney Azerbaycan’ın İran’dan koparak Kuzeyle birleşmesinden yana. Türkiye’nin izlediği bu politikayı, kendi çıkarları doğrultusunda İsrail de izliyor. Yani, petrol ve gaz yataklarından daha fazla pay almak, Güney Azerbaycan’ın İran’dan kopmasını sağlamak. Çatışmadan önce, her iki cephe de bölgede askeri manevralarını yaptılar.

Türk egemenleri, geniş çaplı bir silah satışı için-ekonomik krizden dolayı buna şiddetle ihtiyaç duyuyorlardı- Azeri egemenlerini çatışmaya teşvik ettiler. Durumu sezen Ruslar da yeni silah sevkiyatı ve satışlarıyla mevzileri tahkim ettiler. Şu anda Azerbaycan Genel Kurmayını, Amerika ile istişare içinde olan Türk Genel Kurmayı; Ermeni Genel Kurmayını da Rus Genel Kurmayı yönlendiriyor.

Bir komünist, dünya kapitalistlerinin ve onların zavallı yamaklarının enerji kaynakları, nakil yolları ve pazar hesapları için sürdürdükleri bu çatışmaların, cephelerin hiçbirinin yanında yer almaz. Her iki cepheye karşı da cepheden mücadele eder. Ermeni ve Azeri emekçilerini, her iki cephenin de menfur emelleri konusunda aydınlatır. Gerçek düşmanlarının, egemenlik ve kar hırsıyla, emekçileri birbirlerine boğazlatan, bu barış ve emek düşmanı güçler olduğunu açıklar.


29 Eylül 2020