HESAPLAR

HESAPLAR

Rusya’nın hesabı, Türk Ordusunun Efrin’e girmesi durumunda, Türkiye ile ABD Arasındaki çatlağın daha da genişleyeceği ve Türkiye’nin Rusya’ya daha çok yanaşacağı idi.
Amerikanın hesabı, Türkiye ile çatışmamak, onu sınır şeridinde ortak bir güvenlik bölgesi yaratmaya ikna etmek ve böylece Rusya’nın kendisine karşı kurduğu tezgahı çökertmek.
Suriye’nin hesabı, uzun vadede yenilmesi çetin olan Kürt direnişinin Türk Ordusu tarafından güçsüz düşürülmesine göz yummak ve kantona, Rusyanın da baskısıyla Suriye ordusunun yerleşmesini sağlamak.
Türkiye’nin hesabı, Kürt kantonlarını yok etmek, bunların yerine ÖSO ile işbirlikçi Kürtlerden oluşan yerel Quisling hükümetleri kurmak ve koca bir sınır şeridini yarı-ilhak bir sistemle Esat’a karşı bir üs bölgesine dönüştürmek ve bu arada İŞİD’in de güçlenmesine yol açarak, Suriye’de Rusya kadar bir güce ve otoriteye kavuşmak, bu güç ve otorite sayesinde batının desteğini almak, Esat’ın çekilmesini sağlayarak, Türkiye’yi dinleyen bir İslamcı Suriye yaratmak.
Efrin merkezinin çok ciddi bir direniş göstermeden düşmüş olması, Türk Ordusunun diğer kantonlara yürüme iştahını kabartmışa benziyor. Eğer Kürt direniş güçleri Efrin merkezinde ve kırsalında direnişin Vietnamvari tarzını örgütleyebilirse, Türk Ordusunun diğer bölgelere yürüyüşü kolay olmayacaktır. Bununla birlikte Kürtlerin Efrin’de tahminleri aşan destansı bir direniş sergilediklerini de belirtmeliyiz.
Suriye’deki gidişat, Türkiye ile Suriye’yi karşı karşıya getireceğe benziyor. Bu tabi ki iki dev emperyalist blokun bir kez daha hırlaşması anlamına gelecektir. Ne olursa olsun, bu bataklıkta kaybeden taraf Tütkiye olacaktır. Türkiye’nin bunca masraf ve ölüden sonra Suriye batağından çıkması oldukça zor.
Türk devleti Efrin’e, Kuzey Kürdistan’daki direnişi yokedemediği için girmiştir. Yokedemeyeceği için de çıkması zor olacaktır. Kim ne derse desin Kürtler direnmeye, dünya ise Kürtleri konuşmaya devam edecektir. Bölgesel bir sorun, dünya sorunu haline gelince, sorunun haksız tarafı, dünyanın kurtulmak istediği habis bir sorun haline gelir.