İHTİMAL

İHTİMAL

İŞİD'in gücü kırıldıkça, İki ordu karşı karşıya gelecek ve Türk devleti ile Suriye devleti arasında savaş ihtimali artacaktır. Türk devleti, Kürtlere karşı savaş ile genişleme siyasetini birlikte yürütüyor ve bu konuda tüm egemen sınıf partilerinin desteğini alıyor. Hesabı, Esat iktidarını devirmek, bunun yerine Türk devletinin hamilik yaptığı bir sünni faşist iktidarı ikame etmektir. Türk devletinin hesaba katmak istemediği gerçek, dünyanın en güçlü emperyalist devletlerinin karşılıklı olarak, iki cephe halinde Ortadoğuda ve Suriye'de mevzilendikleri gerçeğidir. Bir yanda ABD'nin başını çektiği batı, diğer yanda ise Rusya'nın başını çektiği doğu cephesi. Bu iki cepheden hiçbiri, Türk devletinin kumanda merkezinde bulunan Erdoğan ve şürekasının varlığını hazmedemiyor. Batı cephesi, Erdoğan ile Esat arasında patlaması muhtemel bir kontrollü savaşın, Erdoğan'ı yıpratıp düşmesine yol açabileceğinin düşünü kuruyor. Biti kanlanan ve söz dinlemeyen orta çaplı devletlerin bölgesel veya içsel savaşlarla dişlerini sökme taktiği, zaman zaman uygulanan bir emperyalist taktiktir.
Türk devletinin Esat'ı devirme niyetinden vazgeçmemesi ve işgal ettiği topraklardan çekilmemesi halinde, Halep'i tamamen düşüren bir Esat'ın -ki bu ihtimal güçleniyor-elini kolunu bağlayıp, işgal sahalarını uzun süre seyretmeyeceği açıktır.
Olası bir bölge savaşı durumunda, Kürtlerin ahvaline gelince... Tarih, haklı ve hazır olan güçlerin, felaketlerden genellikle güçlenerek çıktıklarını gösteriyor. Körfez savaşından bu yana zuhur eden tüm felaketlerden Kürtler, daha geniş ölçekte silahlanarak ve güçlenerek çıktılar. Felaketlerin Kürtlere onulmaz acılar çektirdiğini ve
sonuçta onlardan yana işlediğini ve bu anlamda, "hayırlara vesile" olduğunu görüyoruz.