Dersim'e Bir Müze Gerekli

Savaş sorununu tartışalım enine boyuna. Bu iyidir. Ama önümüze Dersimle ilgili somut görevler de koyalım. Ben işin kültür yanını önemsiyorum. Bakın her yıl düzenlenen Munzur Festivalleri gelenek haline geldi. Ne güzel. Bu bir yığınsal, kültürel etkinliktir. Bununla birlikte daha kalıcı etkinliklere girmek gerekiyor. Dersim'in göbeğinde bir kültür abidesinin, bir müzenin yükselmesinden yanayım. Dersim'de aydınlanma güçlüdür. Küçümsemeyecek bir aydınlanmış kitleye, sanatçılara, edebiyatçılara sahiptir.Müze hangi bölümlerden oluşabilir?1-TARlHl ESERLER BÖLÜMÜ: Bu bölümde, eski heykeller, yazılı veya resimli mezar taşlan, eski mutfak malzemeleri, toprak testiler, giyecekler, el işleri, silahlar. Aile ve aşiret secereleri, eski üretim araçları, ev kapıları, müzik aletleri, vb. yer almalıdır.2-ÇAĞDAŞ ESERLER BÖLÜMÜ: Bu bölüm a-resim, b-heykel, c- fotoğraf olmak üzere üç alana ayrılabilir.a- RESİM BÖLÜMÜ: Dersimli ressamlar başta olmak üzere, Dersim'i konu alan veya almayan diğer ressamların eserlerini kapsamalıdır. Bunun için, yaşayan usta ressamlara (yurt-içi, yurt­dışı) gidilmeli, Dersim'le ilgili ve Dersim'i çağrıştıran veya çağnştırmayan birer tablo çizip Müzeye hediye etmeleri talep edilmelidir. Yaşarken Picasso'ya gitseydik, kesin bir resmini hediye ederdi bize.b-HEYKEL BÖLÜMÜ: Yine Dersim'li heykeltıraşlar başta olmak üzere yaşayan bütün heykeltıraşlara gidilmeli, onlara, eski Dersim simalannı, motiflerini esas alan (stili ve tekniği ne olursa olsun) heykeller yapıp müzeye hediye etmeleri söylenmelidir. Ben şimdiden ana Fatma'nın heykelini, Düzgün Bava'nm da yağlı boya tablosunu yapma sözünü veriyorum.c- FOTOĞRAF BÖLÜMÜ: Bu bölümde, Dersim'in tarihi ve doğal güzelliklerini, tarihi olayların görüntülerini, eski insan manzaralarını, Dersim'de yaşayan hayvan görüntülerini ve benzeri karakteristiklerini ortaya koyan, güzel çerçevelenmiş fotoğraflar yer almalıdır. s. Müzenin bir galeri bölümü olmalıdır. Bu bölüm, sergi açmak isteyen sanatçılanh eserlerinin düzenli olarak sergilenmesi hizmetini sürdürmelidir. Müzenin bir kafeterya bölümü, bir de kon­ferans, müzik şöleni, tiyatro gibi kültür etkinliklerinin yapıldığı büyükçe bir salon olmalıdır. Müzenin ön cephesi ya da giriş bölümü, Dersim'i karakterize eden, şimasal ya da yapısal, görkemli heykellerle işlenmelidir. Gelelim bu işin örgütlenmesine.Bu işe Dersim belediyesi önderlik etmelidir. Belediyenin bünyesindeki kültür komitesi veya belediye, bir "Dersim Müzesi İnşa Komitesi" oluşturmalıdır. Komite, müze projesini yazılı hale getirmeli, kitapçık olarak bastırmalıdır. Yurt içinde ve yurt dışında komiteye bağlı ek komiteler kurulmalıdır. Bu komiteler Avrupa'da, Amerika, Kanada ve Avustralya'da oluşturulabilir. Görev verilirse, Avustralya'da ki komitenin oluşturulmasında rol alabilirim.KOMİTELERİN GÖREVLERİ1.  Kitapçığı dağıtmak, durumu anlatmak acilen genel bağış kampanyasını bulunduğu bölgede yürütmek. Para, Altın ve benzeri bağışların yanında, eski eserleri toplamak, ünlü sanatçılarla (Avrupalı, Asyalı kısaca dünyalı) ilişkiye geçip, Dersimin özel durumunu anlatmalı, onlardan eser bağışında bulunmaları talep edilmelidir.2.  Gelir için geceler, etkinlikler düzenlenmelidir.Burada şunu belirtmekte yarar vardır. Önemli bağışlarda bulunanlann adları dergide yayımlan-malı, radyolardan ve mümkünse kanallardan yararlanılmalıdır. Müzeye çok büyük bağışta bulu­nanların adlannm yer aldığı bir platin plaketin müzenin bahçesine yerleştirileceği hususuna kitapçıkta yer verilmelidir. Diye düşünüyorum.Müze sorunu konusunda yığınların görüşleri alınırsa, çok güzel fikirler ve öneriler çıkabilir. Dersim'i bir kültür merkezine, bir ışık ve renk cümbüşüne dönüştürmek mümkündür. Özgür­lüğüne fena halde tutkun olan, güçlü bir direniş tarihine güzel, vahşi ve büyülü bir doğaya sahip olan bu diyar bunu hak ediyor. Gerekli olan çabadır. Bu çabayı göstermeyen Dersimlileri Dersim af eder mi hiç ?Dersimlilerin böylesi bir çabaya gireceklerine inanıyorum.Aç kal, yoksul ol, önemli değil. Yeter ki tarihi değerlerini ve kültürünü tarihe ve kültüre verdiğin değeri gülümset.