Muzaffer Oruçoğlu Anlatıyor Zavot'tan Vartinik'e

'Zavottan Vartinike'nin ikinci baskısı çıktı. Ayrıntı yayınlarına teşekkürler. Pratik ve düşünsel yaşamımın canalıcı noktalarını sorularıyla açığa çıkaran, tartıştıran İbrahim Ekinci'ye teşekkürler. Bu kitap yayınlandıktan bu yana okurlardan bir hayli mektup aldım. Bu kitap, okurun irdeleme ve yönlendirme gücünü bana diğer kitaplara oranla çok daha iyi hissettirdi. İyi okur kitlesi, iyi bir eleştirmendir; yazarı sarsar, biçimlendirir, yeniler.


DİĞER KİTAPLAR