FİLOZOF

Filozof, delirmiş insanın, deliliği, filozofi bir durum olarak gördüğü ve normalliğin ahlakını, tarihini, yaşam düsturunu ironik bir dille Tİ'ye aldığı bir durumun romanıdır. Mekan, mağara ve dağlardır. Mağaradan bir türlü çıkamadığımı söyleyen okurlarla, romanda adı geçen delilerin kulakları çınlasın.
Normal bir dünyaya, normal bir zeminde kalarak itiraz edemezsin. Bu roman özünde, görünen resmi devlete ve onun varlık şartına, yani henüz fark edilmemiş büyük ürkütücü gücüne, sivil devlete yönelmiş bir deli itirazıdır.


DİĞER KİTAPLAR