Kahramanlık Kılamları

TİLKİ 

Hangi zirveyi tutsam
Seyreder seyrimi
Karşı zirveden
Bakışında
Yağmalanmış
Kıyas bilmez
Bir derinlik
Ağzında baskın kızıl
Bir acayip incelik


DİĞER KİTAPLAR