Baba İshak Destanı

İshak kiİlmin ve mananın

 Buhrana düşmüş halive kesilmiş bir dilin kökünde köklenen son hece idi.
Varlığında Hısn-ı Mansur toprağına
 Yağmurlu bir gece idi
Hayat bir büyük sual
Dermanı tükenmiş bir arzuhal
Ve bir büyük bilmece idi


DİĞER KİTAPLAR