Merhaba Erdem,

Senin potpori mahiyetindeki yazını nihayet okudum. İtirazlarımı noktalar şeklinde sıralayabilirim artık.Birinci nokta: Kant'ın radikal özgürlük anlayışı, evrenselleştirmeye çalıştığı dört başı mamur ahlak anlayışının içinde boğulmuş bir anlayıştır. Bu anlayışa sarılmak bana doğru gelmiyor.İkinci nokta: Tarihi, çeşitli sınıf ve kategorilerden oluşan kitleler yapar. Bu gerçek, bu yapımda egemen sınıfların hiçbir payının olmadığını göstermez. Manifestoda burjuvazinin yaptıklarının anlatıldığı bölümü anımsa.Üçüncü nokta: Yığınları, şeflerine tapınma işinden vazgeçirme işi, sürekli bir şef yıkma işidir; bu hem tarihe, hem de bize, yani bilinçli eyleme, praksise ait bir iştir. Yığınlar, yarattıkları tanrıya secde etmezlerse, yaşadığımız şu dünyayı yöneten diktatörlerle onların soytarılarına hiç secde etmezler. Derin özgürleşme ve insanlıktan çıkma, bir yönüyle buna bağlıdır. Bu kolay bir iş değildir tabi, oldukça zordur; Platon başta olmak üzere, gelmiş geçmiş, gelecek ve geçecek olan filozofları, görünen şeylerin, algıların ötesindeki değişmez, asli, ölümsüz 'idea'lar aleminden koparmak kadar zordur. Fizik varolduğu müddetçe, fizik ötesi de değişik biçimlerde varolacaktır.Dördüncü nokta: kargaşa deyip geçemezsin. Kötü huylu ve iyi huylu olmak üzere İki tür kargaşa vardır. İyi huylu kargaşalar, Devletin halka, halkın devlete saldırısından doğar genellikle. Halkın bilinçsiz bir bölümünün, diğer bölümüne saldırısından ise kötü huylu kargaşalar doğar. Halka önderlik eden devrimci güçlerin sivil hedeflere, bu anlamıyla da halka saldırısından ne doğar? Tarihi ve her iki tür kargaşayı afallatan başka bir şey doğar: ütopya krizi, hayal kırıklığı ve eskisinden çok daha zalim bir devlet.Dördüncü nokta: İyi şair tipini betimlemen güzel. 'Şiir aşkınlıktır. Şair, aşkınlıkla ulaşmaya çalışır güzele,' diyorsun. Doğru mu bilmiyorum. Bu yazılarda, içgüdülerimizin ve duygularımızın haritasını, yapısını, ayrıntılı doğasını biliyormuş gibi konuşan biri geziniyor; varlığını fizik ötesinde, özdeşlikte, melankolide ve atonal senfonide arayan biri...Güzel. Devamını dilerim. Sağlıcakla.