Merhaba Ali,

Bu sorunu bir Kürdolog ile konuşsan daha iyi edersin. Kürtçe, bildiğim kadarıyla, Hint-Avrupa dil havzası içinde yer alan İrani dillerden birisidir. Zazaca da öyledir. Her ikisi de yakışıklıdır. Azeri olduğumdan mıdır nedir bilemiyorum, Zazaca, kulağımı ve ruhumu daha çok okşuyor. Azerice, İrani ve kafkas dillerinden (Ermenice, Kürtçe, Zazaca, Osetçe ve Yağnup) etkilenmiş bir dildir. Zarif bir aşk dili olan Zazacanın, dağ kuşlarının çok sesli ötüşlerinden, kendi dil hazinesine, Hz Süleyman hassasiyetiyle, ses ve ruh zenginlikleri kattığı kanısındayım. Sevgililerimden üç tanesi zaten Zaza'ydı. Bununla birlikte, Kürtçe'nin çok daha zengin bir dil olduğunu düşünüyorum. Arapça ve Farsça gibi iki zengin dil ile iç içe yaşama avantajına sahipti. Kürtçe'nin Kurmanç ve Sorani diyalekti daha canlıdır ve gelişmiş bir edebiyata sahiptir. Alfabesi Arapça olan bu güçlü dili ve edebiyatı Süleymaniye ve Erbil'de berrak bir şekilde görebiliyoruz. Sömürge boyunduruğunun haylice güçlü olduğu Kuzey Kürdistan'da Kurmaçca ve buna bağlı edebiyat, haliyle canlı ve güçlü değildir. Aynı şekilde, Lori, Leki, Kermanşahi, Kelhori ve Sancabi ağızlarının konuşulduğu yerlerde de dil ve edebiyat o kadar güçlü değildir. Kiril alfabesinin kullanıldığı yerlerde ise Kürtçenin ve Kürt edebiyatının canlılığından, gelişmişliğinden söz edebiliriz.Goranice ile birlikte farklı bir dil oluşturan Zazaca'nın durumu daha fecidir. Sevgililerimin dili de samimi bir şekilde itiraf ediyor bu gerçeği. Zazaca, İran, Türk ve Moğol saldırılarından dolayı asıl toprağından, Hazar Denizi'nin güneyinden, Deylemistan'dan, Kuzey Kürdistan'a sürülmüş ve boynunu çok ağır bir milli boyunduruğa kaptırmış, talihsiz bir dildir. Zazaca, Kurmançcanın, Goranice ise -özellikle Hewramani Texti- Soranice'nin asimilasyonuna maruz kaldı. Buna Fars, Arap ve Türk asimilasyonunu da ekleyince ortaya fecaat çıktı. Bununla birlike Zazaca, kardeşi Goranice'den daha ileri boyutlarda varlığını koruyor. Goranice, kadim çağlarda oldukça gelişmiş bir dildi ve gelişmiş bir edebiyata sahipti. Ama bugün aynı şeyi söyleyemiyoruz. Goranice'nin, Halepçe'de kimyasal gazla zehirlenip, Hewraman dağlarına sığınışından bu yana, ne durumda olduğunu bilmiyorum. Zerdüşt'ün dili, yani Avesta'nın dili, Zazaca ve Goranice'ye çok yakın bir dildir.Kavramanın, ifade etmenin ve özgürleşmenin en güçlü aracıdır dil. Şeyleşir dili kaybeden. Kürdistan, gelecekte birleştiği zaman, Zaza ve Goran bölgelerinin özerk olması gerekiyor. Gelişmelerinin, kendi tarihsel dil ve kültür zenginliklerini diğer dillere ve kültürlere katmalarının asgari şartıdır bu. Hoşça kal.