Merhaba Yusuf,

O iki kadından hangisini tercih edeceğine sen karar vereceksin. Ben sadece tanıdığım kadarıyla o iki kadının bazı özelliklerine işaret edebilirim. Latife, geleceğini geçmişindeki ilginç farklılıklarla kurmaya çalışıyor. Nora ise geleceğini kendi iç zenginliği ile kendi içinde kurmaya çalışıyor; delişmen, afazi ve tanrısızdır. Latife'yi anlamakta güçlük çekerim. Bu güçlük bende leziz bir duyguya yol açar. Gariptir. Hissettiğim her çelişkinin arasında gerilmiş, sakin bir iptir. Kendinden başka içbir şeyi yoktur. Sadece, varlığı boşalmış ve ana şefkatine susamış bir çift çakır bakışa sahiptir; Bu bakış, her haliyle, varlığın özneden önce geldiğini söylüyor. İçinde sanırım açığa vurma cesaretini gösteremediği bit tanrı var, ne yaptığını bilmeyen beceriksiz bir Tanrı. Bu Tanrı, Latife'nin içinde, çeşitli öz ve biçimlerde var olduğu müddetçe, Latife, latife olarak kalacaktır. Nora bu noktada Latife'den çok farklıdır. Tanrı olgusunu, insandaki kölelik ruhu ile bencilliğin bileşmesi, uhrevileşmesi olarak görüyor. Latife, türü ne olursa olsun, tüm şiddetleri ayırmaksızın aynı kefeye koyuyor ve reddediyor. Nora, istenmeyerek uygulanan zorunlu şiddeti, yani özgürlüğün önündeki engelleri yıkan şiddeti diğerinden ayırıyor. Latife öldürme kültüne karşıdır. Bunu yaşamında da uyguluyor. Canlıları öldürmüyor, et yemiyor. Devrimi herkesin herkese karşı bir savaşı olarak kavrıyor ve haliyle karşı çıkıyor. Nora ise, Devrimi herkesin herkesle savaşına, 'bellum omnium'a karşı bir savaş olarak kavrıyor. Latife, arzunun içgüdülere zincirlerle bağlı olduğunu savunuyor ve suçun kaynağını bilinç dışının ötesinde arıyor. Nora ise bilinci öne çıkarıyor. Daha müşahhastır. Ürettiklerine yabancılaşan insanın bilinçli hareketini esas alıyor. İçi dopdoludur o insanlarla, birlikte nefes alıyor onlarla.Peki bunlar böyle de sen nesin Yusuf? Bu kadınlar sende ne buldular da aynı anda sana tutuldular anlamış değilim. Yeryüzünde gezinip de senin dedikodu hazinene uğramayan tek bir dedikodu var mı, sen söyle. Aşık olduğun kadın ölünce farklılaştın. Yitirdiğin tanrının boşluğunda kendini arayan boş bir insan haline geldin. Latife neden bana değil de sana aşık oluyor? Soyunu s.kiyim bu dünyanın. Kendine iyi bak.