İyi günler Memet,

Aynı şeyleri bıkmadan tekrarlayıp duruyorsun. Mayan devletle yoğrulmuş senin. Taktire şayansın. Beni de tekrarcı yaptın. Bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer toplumun tüm ekonomik varlığının tek sahibi, militer bürokratik bir cihaz olarak devletse, tüm halk onun ekonomik varlığında işçiyse, ücret, değer gibi kapitalizmin temel yasaları hala mevcutsa, bu yapı özünde bir devlet kapitalizmidir. Bu yapıya, proletarya hakim olduğu müddetçe sosyalizm diyebiliriz. Bu sosyalizmin bir biçimidir. Bana göre tercih edeceğimiz bir biçimi de değildir artık. Yıkıntılar bunu yeterince gösterdi. Sen bu yıkıntıların altında kalmışsın. Sesin derinlerden geliyor. Yıkılmadık diye bağırıyorsun. Baş kahramanı sen olan bir roman yazmak geliyor içimden.Devletin diğer bir biçimi, kökleri Paris Komününde olan, kollektif ekonomiye, komün ekonomisine dayalı, doğrudan demokrasinin hüküm sürdüğü, devletsiz devlet diyebileceğimiz komündür. Kendi savunmasını yaşadığı yerde üstlenen, kendi yaşamını kuran ve hayatı yöneten bir halk. İyi incelersek, kapitalizmin temel yasalarının, farklı biçimlerde, Sovyet ekonomisinde de hüküm sürdüğünü görebiliriz. Böyle olduğu içindir ki dönüşüm kolay oldu. Bizim halkımız ve başta sen olmak üzere, çoğunluk komünistlerimiz profesyonel devletten vazgeçemezler. Buna eminim, Memet. Gökte Tanrı(şef), yerde devlet. Sen sağ ben selamet.