TERMOPİL GEÇİDİ

Seçim hükümeti dediğimiz bu hükümet, nasıl bir hükümettir?Her şeyden önce, kapitalist tekellerin, yağma furyasına geç katılan ve İslamı bir yayılma ideolojisi olarak kullanan kesimlerinin en imtiyazlı, en irilerinin, "milletin ..mına kodum," diyenlerinin bir hükümetidir. Siyaset alanında saraylaşan, kâra ve egemenliğe aç, hırslı ve keyfi bir tekel grubunun hükümetidir.İkinci olarak, seçmen kitlesinin yüzde altmışı tarafından "çek git" denilen, gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış bir savaş hükümetidir. Şu anda, ellerinde Suriye halkının kanıyla, Kürt halkına karşı topyekün bir saldırı savaşını sevk ve idare ediyor. Uçak filolarıyla dağı taşı bombalıyor, direnişi temizleme adına, seçkin birliklerini sokak savaşlarına sevkediyor. Üçüncü olarak, sinsi, iki yüzlü ve yalancı bir hükümettir. Alevi dostu olarak görünüyor ama gerçekte alevilerden nefret eden mezhepçi bir hükümettir. Bu hükümetin ruhunda ışıldayan "gerçek" şudur: KÜRT SORUNU YOKTUR. Bu hükümete göre sorun, sorun yaratanlardır.Tekelci burjuvazinin diğer iki partisinin (chp, mhp), sistem yasalarına göre bu kirli, şaibeli, keyfi ve ve kanlı hükümet ile mesafeli ilişkiler yürüttüğü şartlarda, HDP bu hükümete girmiştir. Hükümetin hesabı açıktır. Bombalanan Kürdistan'a ve tüm dünyaya, "bakın, biz Kürt partisini hükümetin ortağı yaptık. Kürtlere karşı değiliz, teröre karşıyız," mesajını vermek, çevresindeki tecrit çemberini kırmak. Buna bağlı olarak, yürütülen halihazırdaki savaşın, galibi olamayacağına inandığı için HDP ile dirsek temasını sürdürmek. Ve AKP'den kayma ihtimali olan Kürt oylarını engellemek.HDP, Saraya karşı, sesini cesurca yükselterek, ileri demokrasi bayrağını yükselterek, tam hak eşitliği şiarını yükselterek güç toplamıştı. Önümüzdeki seçim meydanlarında aynı tavrı takındığında, "sana geçit vermeyeceğiz!" diye bağırdığında, eskisi kadar inandırıcı olabilecek mi? Halkın dudağında oluşan ve kendini ele vermeyen alaycıl, hinoğluhin tebessümü nasıl engelleyecek HDP HDP'nin önünde iki önemli alan var. Sokaklar ve parlamento içi. Eğer bu iki alanda gücünü gösteremez de, Saray hükümetinin içinde sakız çiğnemeyi sürdürürse, güç kaybeder. HDP, kararlarını tabanıyla birlikte almazsa, otoritelere danışarak ve onları esas alarak karar oluşturursa güç kaybeder ve giderek bir orta sınıf partisi olmaktan çıkar, tekel partisi haline gelir. HDP, şu anda Termopil Geçidi'ndedir. Falanks hatlarında açılan gedikleri kapatmak, savunmayı tahkim etmek zorundadır