LAL DİLİ

Dil, insan gibidir, iyi işler. Doğar, büyür, ölür. Suç işler. Suçu da genellikle büyük suçlar karşısında susarak işler. 1915'de, köklü ve zengin bir dil, köklendiği kendi kadim toprağından, kırım ve tehcir küreğiyle sökülüp atıldı. Ne oldu? Dil sustu. Bunu izleyen yıllarda, bir başka köklü dil, temsil ettiği kültürle tüm dünyayı etkileyen Rumca, kendi kadim topraklarından kırım ve mübadele küreğiyle sürülüp çıkarıldı. Ne oldu? Dil sustu. Ve yine bunu izleyen yıllarda, diğer köklü diller, Kürt, Laz, Çerkez, Süryani vb. diller susturuldu, yok sayıldı. Ne oldu? Dil sustu. Bundan dolayıdır ki ben, ana dilime, Türkçe'ye Susan Dil, sevgili lal'ları bu işin dışında tutarak, nevi şahsına münhasır bir LAL DİLİ diyorum.