DEVLET VE KOMÜN

Patika Yayınları'nın yayınladığı DEVLET VE KOMÜN, devlet ve sosyalizm anlayışımın bugünkü durumudur. Devlet, benim için artık sadece bilinen militer-bürokratik cihaz değildir. Bu cihazın içinde yer alan, bu cihazın pek bilmediği, bizim derin devlet dediğimiz şey de değildir; kökleri toplumun bilincine, ruhuna, inancına, yaşam tarzına vb. dallanmış çok daha şumüllü bir olgudur. Bu şumüllü olgudan hemen değil, uzun bir tarihsel süreçte kopma sözkonusu olacağı için, komün de ister istemez, geçmişi ve geleceği ile, tarih sahnesine, devletsiz (bilinen, resmi anlamda) bir devlet olarak çıkmış oluyor. Kitap raflarında yerini alan DEVLET VE KOMÜN, Sovyet tecrübesini de kucaklayarak, sorunu bu genel çerçeve içinde irdelemeye çalışıyor