AHLAK VE SOL

Ahlak, sadece sistemin ve ona bekçilik yapan devletin çimentosu değil, aynı zamanda bu iki yapıyı ayakta tutan var eden halkın huyunun, seciyesinin, mizacının, yaşam tarzının, değerler sisteminin, dil ruhunun ve yapısının da çimentosudur. Komünistlerimizin, anarşistlerimizin ve aydınlarımızın ezici çoğunluğu ahlakçıdır.