EN GÜZEL ÇIKIŞ İNSANLIKTAN ÇIKIŞ

Günümüze kadar sürüp gelen, dünyadaki tüm seçimlere, istisnasız mülkiyet sistemi partileri katılmışlardır. Mülkiyet sistemine, onun bekçisi olan devlete ve her ikisinin bekçisi olan halka, yani sivil devlete karşı, insanlıktan çıkışı ve kurtuluşu kucaklayan tek bir partiden söz edemeyiz. Komünist partileri, tüm bu sistem partileri içinde, nisbeten daha dönüştürücü partilerdir. Ama sonuçta onlar da mülkiyet sisteminin birer yenilikçi partileridirler. Bu yenilikçi partiler, özel mülkiyet sisteminin bekçisi olan devleti yıkar, sistemi, devlet mülkiyeti sistemine doğru dönüştürürler. Hepsi bu. Sistem bir yönüyle, özel mülkiyete sahip olanların özel mülkiyet sisteminden, devlet mülkiyetine sahip olanların devlet mülkiyeti sistemine doğru evriliyor. Genel olarak mülkiyet ve mülk duygusu, özel olarak da özel mülkiyet ve özel mülk duygusu kalkmıyor. İnsanın mallar üzerindeki özel mülkiyet hakkını kaldıran yeni devlet, en güçlü özel mülke ve özel mülk duygusuna, yani insanın insan, erkeğin kadın, kadının erkek ve her ikisinin de çocuklar üzerindeki özel mülkiyet hakkına ve özel mülk duygusuna karışmıyor.
İnsanlıktan çıkış programına sahip olan derin bir devrimin yapabileceği en akıllı iş, tüm biçimleriyle mülkiyetin ve mülk duygusunun Asar-ı Atika müzesine kaldırıldığı bir çağa geçişte, mülkiyetin ve mülk duygusunun en az ısırıcı olan biçimine, komünal biçimine başvurmak, böylesi bir köprüden geçmektir. Tabi bu geçis, irili ufaklı devrimlerin yer aldığı çok uzun bir tarihsel süreçtir ve aynı zamanda, insan ya da insanlık denilen en büyük beladan çıkışın, kurtuluşun da adıdır.