DESTEK Mİ KÖSTEK Mİ

Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, ezilen bir ulusun, 1984'ten beri kesintili bir şekilde sürdürdüğü haklı direnişini karşısına alarak veya bu direnişi parlamenter mücadeleye tabi kılarak yürüyemez, güç toplayamaz, bir yere varamaz. HDP'nin yürüttüğü parlamenter mücadelenin çıkarları ile direnişin taktik ve stratejik çıkarlarını karşı karşıya getirmek doğru değildir. Savaşı, alan hakimiyetini ele geçirmek için başlatan devlettir. Devletin topyekün saldırısı karşısında Kürt direnişinin aktif savunmaya geçmesini eleştirmenin bir anlamı yoktur. HDP, AKP ile uzlaşmayı ve Kürt direnişine karşı tavır almayı savunan, kendi içindeki sağ kanadı dıştalamadan, Kürdistan'da sürmekte olan direnişi tereddütsüz desteklemelidir. Türkiye'nin özgürleşmesinin önündeki en büyük engel, Kürdistan'ın ağır kölelik şartlarıdır. Bu şartların üzerinden atlayarak, hiçbir yere varamayız. Direnişin hatalarını eleştirmeliyiz, ama bir şeyi unutmadan, 1984'ten beridir süren bu direnişin, bugün mahallelerde devlete karşı ortaya çıkan kitlesel infialin, kendi kaderini tayin etme ve yeni bir yaşam kurma azminin baş mimarı olduğunu...