YERYÜZÜNÜN KÖRLÜĞÜ

Devlet, Kürt halkının savunmaya yönelik direnişini bastıramıyor. Kitlesel morali çökertmek için Tahir Elçi'yi öldürüyor. Türkiye, Kürt yangınını görüp de o yangının karanlığa ağ gibi yayılmakta olan bağımsızlık ve özgürlük damarını göremeyen aydınların ülkesi olmaya devam ediyor. Bu aydınlar, bugün Yunanistan'a, Makedonya'ya ve diğer Balkan ülkelerine, mağrip ile maşrık arasında Rahman Suresini yineleyip duran bilcümle ülkelere gidip, sizler Osmanlı'dan ayrılmakla hata ettiniz, oyuna geldiniz diyebilirler mi? Bu aydınlar, bu yüzyılın sonunda veya gelecek yüzyılda, Fırat'ın ötesine geçip, "sizler, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'den ayrılıp, bağımsız, birleşik bir Kürdistan kurmakla hata ettiniz," diyebilirler mi? Yeryüzü körse, geleceği göremeyen aydınların varlığından dolayı kördür