KÖR ÜLKE

Kürt yangınını görüp de o yangının karanlığa ağ gibi yayılmakta olan bağımsızlık ve özgürlük damarını göremeyen aydınların ülkesi