ARA GÜLER

Ara Güler'e, fotoğraf makinasını alıp, Sur, Silopiya, Cizir, Elih, Sırnex ve Kerboran'a gitmek, oralardaki yıkıntıları çekmek, yaralı çocukları çekmek, çocuklarının tabutları başında tepeden tırnağa acıya ve ağıta kesen kadınları çekmek yakışırdı. Ara Güler'e, prangalanan düşünceleri çekmek gerçekten yakışırdı. Ara Güler, tüm bu ve benzeri suçları işleyen bir devletin başkanını sarayında ziyaret ediyor. "Ermeni" sözcüğünü "affedersiniz" sözcüğü ile birlikte kullanan , bir soykırım inkarcısının poz poz fotoğraflarını çekiyor. Hem de o davet etmeden, kendi isteğiyle... O fotoğrafları, geçen yüzyıl, halk yaşamına dair çektiği fotoğrafların yanına, Picasso fotoğrafının yanına nasıl koyacak bilemiyorum. Ara Güleri hala seviyorum. Ama bu son yaptığını anlamak ve anımsamak istemiyorum.