BUGÜN VE YARIN

Kürtler iyi direniyorlar ve bağımsızlık eğilimi, yani tarihin iyi huylu eğilimi güçleniyor. Egemen ulusun demokratları, bazı haklar tanıyarak, uyruk ulusla birlikte yaşamayı savunurlar. Tutarlı demokratlar ise, tam hak eşitliği altında bir arada yaşamayı savunurlar. Ama gerçek, bildiğini okur. Egemen bir ulus, kapitalizm şartlarında, uyruk bir ulusla birlikte yaşarken, tam hak eşitliğini hiçbir zaman tam olarak uygulamaz. Bunun içindir ki tarih döne döne bağımsızlığı dayatır uyruk ulusa. Sonunda bir gerçek haline gelir o. Bugün Yunanlılara, Sırplara, Bulgarlara, Arnavutlara, Araplara vb. gidip, bizden ayrılmakla yanlış ettiniz diyemiyorsunuz. Yarın da, kendi bağımsız yaşama haklarına hendeklerle yürümeye çalışan Kürtlere diyemeyeceksiniz.