TEŞEKKÜR VE TEMENNİ

Sancı dergisini çıkaran ışık emekçilerine ve hakkımda yazı yazan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Derginin bundan sonra öncelikle, Kürt halkının, ezilen diğer halkların ve devrimci demokratik güçlerin saflarında yerini alan sanatçıları, dosyalar halinde tanıtmayı, tartışmayı esas almasını temenni ediyorum. İleri insanlığın ve tüm direniş güçlerinin yaşayan yazarlarımızı, şairlerimizi, sanatçılarımızı tüm yönleriyle tanıması, onları okumaya, irdelemeye yönelmesi şarttır. Sanat ve kültürle donanmayan ve donatmayan devrimci demokratik ileri bir siyasetin kendi adına yaraşır bir yaşam kuramayacağı açıktır. Güçlüklere bu açıklıktan yüklenmenin zamanıdır.