12

Dünya hala dar bir hücre ve bu hücreye hapsedilmiş organik bir hayattan ibarettir. Dünyanın bu 12 eylül halini ve kaderini, mevcut dünya sistemine ve dünya halklarının yerleşik anlayışlarına, inançlarına ve yaşam tarzlarına yönelen köklü devrimlerin dışında hiçbir güç köklü bir şekilde değiştiremez.