Bülent Uluer

Bülent, politik yaşamına devrimcilikle başladı ve ölünceye kadar sürdürdü bu yaşamı. Ölen her devrimci, geride bıraktığı düşünsel ve pratik mirasıyla yaşamı değiştirmeyi sürdürür. Verili yaşam alçak ve zalimdir, devrimciyi kıyısına çeker ısrarla; bu ısrara karşı, kendi özüyle değişimin özünde kalır devrimci, kendi ısrarını dayatır. Bülent, böylesi bir ısrarın neferiydi. Ömrü uzun olsun.