İYİLER

İYİLER

Mevcut iktidara karşı ne kadar çok insan yürürse o kadar iyidir.
Egemenler arasındaki çelişkilerin kızışması iyidir.
Kapitalizm şartlarında toplumsal huzursuzluk, toplumsal huzurdan iyidir.
Yerleşik kurallar sistemine, esaret değerlerine, uhrevi-mistik yaşam tarzlarına karşı bayrak açanların, delilerin, zındıkların, mülhidlerin çoğalması iyidir.
Biçim kırıcı acemi ressamlar, tutucu usta ressamlardan iyidir.
Bir eşeğin anırışı, bir kralın şarkı söylemesinden çok daha iyidir.
Bir çocuğun uçuk aklı, bir halkın ortak aklından bin kat daha iyidir.