İĞRENME DUYGUSU

İĞRENME DUYGUSU
AKP, konsolosluklar başta olmak üzere yurt dışındaki tüm devlet imkanlarını kendi seçim çıkarlarının hizmetine sokuyor, camileri ve göçmen müslüman cemaatleri
toplantılarla, tekbir yürüyüşleriyle gövde gösterisinin aracı haline getiriyor, kefere kültürünü hortlatıyor, dini ve milliyetçi ön yargıları kışkırtarak, ülke ve ülke dışındaki tereddütlü milliyetçileri, müslümanları EVET'e katmaya çalışıyor.
Avrupa partileri ise müslüman ve göçmen karşıtı kitleleri kendi saflarına çekmek için, bölgede ve dünyada önemli ölçüde tecrit olmuş bir politikayı, Erdoğan ve AKP politikasını, diplomasiyi sinsice çiğneme pahasına, karşılarına alarak, onu öcü gibi göstererek, parsa toplamaya çalışıyorlar.
Bu durum, son tahlilde bir tekel çıkarları çatışmasıdır; doymuş, semirmiş, gün görmüş zalim efendi ile uşaklıktan nisbeten sıyrılmış, biti kanlanmış, sonradan görme, aç gözlü, yeşil takkeli zalim arasında cereyan eden bir çatışmadır. Birinin elindeki kan kurumuş, diğerinin elindeki kan ise henüz soğumamış, taptazedir. Her iki taraf da iğrenme ve ürpetme duygusu yaratıyor dürüst insanda. Her iki tarafın da izledikleri sinsi ve gizli politikalarının açığa çıkarılması, teşhir edilmesi gerekiyor.