GÜÇLÜ OLAN KİMDİR?

GÜÇLÜ OLAN KİMDİR?

1-Devrimci komünist güçlerin kendi aralarındaki ittifakı
2-Devrimci komünist ittifakın, devrimci demokratik güçlerle ittifakı
3-Tüm bu birleşik güçlerin Kürt direniş hareketiyle ittifakı.
4-Batıda ve doğuda ortaya çıkabilecek böylesi bir birleşik gücün, AKP-MHP ittifakına karşı mücadele eden tüm güçlerle dayanışma siyaseti izlemesi.
AKP-MHP ittifakı karşısındaki muhalefet güçlüdür; çünkü ciddi bir aydınlanmaya, ciddi bir deneyime (68, 78, 15 Ağustos, Gezi) ve kadrolara sahiptir. AKP-MHP ittifakının tüm bu gerçekliği, Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere ezilen diğer milliyetler ve inançlar gerçekliğini, çok önemli bir güç olarak varlığını sürdüren sendikalar, dernekler, aydınlar ve akademisyenler gerçekliğini tepeleyip geçmesi kolay olmayacaktır.
Diktatörler güçlü değildir, onlar güçlerini muhasımlarının dağınıklığından alırlar.