Yeni Yıl

Kendi iç çelişkilerimizi neşeyle canlı tutabilmek, bu çelişkilerin doğal eğilimlerini ve çatışma özgürlüklerini bastırmamak, bunları hayata ve kendimize karşı daha derinlikli bir yaşam hattının muharrik gücü haline getirebilmek... Yeni yıl, bizleri bu can alıcı, yenileyici gerçekliğe yaklaştırdığı oranda yeni yıl olacaktır. Gerisi can sağlığı...

İnsan, içinde yaşadığı toplumun bir özeti gibidir ve çelişkiler yumağıdır. Ben, çelişkilerini bastırarak, örtbas ederek değil, ayan ederek, çözerek ilerleyen insandan söz ediyorum. Kendisiyle barışan insandan değil, kendisiyle çatışan insandan söz ediyorum. Kendimle barışığım ama dış dünya ile çatışıyorum; işte bu olmaz.