Özel yaşamı öldüren gizliliktir.

Özel yaşamı öldüren gizliliktir.

her alanda açıklık özel alanı genişletecektir. Açıklık kolektif yaşamın temel ön şartlarından biridir.
Açıklık olmadan (kapitalist) yabancılaşmayı önleyemeyiz.
Açıklık mülkiyet dünyasının doğasına zıt bir kavramdır.
Ailenin ve devletin güvenliğini gücünü sarsan bir ogludur.