TAVİZSİZ

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, değişik direniş örgütlerinin, faşizme, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı kurdukları bir ittifaktır. Buna küçük çaplı bir cephe de diyebiliriz. Bu hareketin içinde yer alan güçler, bağımsız güçlerdir. İttifaklar, karşılıklı tavizler üzerine kurulur. İttifakın programı ile içinde yer alan bağımsız güçlerin kendi özel programları arasında, belli noktalarda çelişmeler olabilir, uyum olmayabilir. İttifak içinde yer alan her bağımsız hareketin, ittifakın programı ile kendi programı arasında tam bir uyum araması, ittifakı imkansız hale getirir. İttifak veya cephe, zaten karşılıklı ve ciddi tavizler esası üzerinde kurulur. Dünya devrimlerinin bize gösterdiği pratikler de bu yöndedir.

İster sınıf, isterse milli devrim olsun, Ortadoğu devriminin merkezi ateşi Kürdistan'a kaymıştır. Türkiye'nin ve Kürdistan'ın şimdi, her zamankinden daha da geniş birliklere, birleşik hareketlere ihtiyacı vardır. Faşizmin, sömürgeciliğin ve emperyalizmin karşısında ciddi bir varlık göstermenin başka bir yolu yoktur. Halka umut vermenin, halkı birleştirmenin yolu, tüm devrimci, demokratik güçlerin ittifakından, çok daha geniş bir cephe olarak ortaya çıkmasından geçiyor.