POLİTİKACILAR ABORJİNLERİ ÖRNEK ALSIN

Şimdiye kadar toplam yedi ülkede kırktan fazla kişisel resim sergisi açan Muzaffer Oruçoğlu'nun Türkiye'deki ikinci sergisi 1 Ağustos'ta açılıyor. Karşı Sanat Çalışmaları'nda açılacak 'Avustralya'dan Anadolu'ya adlı sergideki yapıtlarında Oruçoğlu, parçalanma, yabancılaşma, göçmenlik, işsizlik, kriz ve kargaşa gibi insana dair sorunları işliyor. Resimlerini anlatırken "Bilinç, tüm gücüyle, yeteneği, rüyayı, arzuyu, dehayı, cinneti, içgüdüyü yanına alarak, resme neden dönüşmesin ki! Bu olmaksızın, resmin, her çeşit sosyal kalıba, önyargılara, mantıki olana, ahlaka, tarihe derinlemesine saldırısı nasıl mümkün olabilir ki?" diyen Oruçoğlu sergisini de 'Avrupa ve Avustralya'da dolaşan bir siyasal göçmenin hayata bakışı, ruh hali, stili ve renk dünyası' olarak yorumluyor. Resimleri gerçeküstücü, dışavurumcu olarak nitelenebilen Oruçoğlu, 1 Ağustos'ta açılıp 18 Ağustos'ta sona erecek sergisinde politikayla sanatı birleştiren mesajlar vermekten de geri durmuyor: "Komünist partiler, üyelik başvurusunda bulunanların, partiye, iyi veya kötü, yaptıkları birer resimle birlikte girmeleri şartını tüzüklerine koyabilirler. Ve ayrıca, Aborijinleri örnek alarak, kuracakları sistemlerde, tüm halkın yaygın bir şekilde resim yapmasını bir yaşam tarzı haline getirmeyi programlarında belirtebilirler."