Muzaffer ORUÇOĞLU'NA Yapılan Saldırı Özünde Devrime Yapılmıştır

Muzaffer ORUÇOĞLU'NA Yapılan Saldırı Özünde Devrime Yapılmıştır

Ömürlerinde gericiliğr karşı hiç bir zaman duruş sergilemeiyen bu kişiler, her zaman sosyalist, komunist ve illerici kesime saldırmışlardır. çünkü kendileri gericiler. Yobazlığın bu kadarına artık dur demenin zamanı ve radikal tavır takınmanın olmazsa olmaz vaktidir.

Burda Muzzafer Oruçoğlu'nu anlatmaya gerek yok. Düşmanda dosta ve siyasetle, edibiyatla, sanatla ilgilenen herkes Muzafferi tanır. Duruşu nettir. Görüşü açık saçık ortadadır. Muzaffer Oruçoğlu devrimcidir, sosyalisttir ve komunizim yani insanın doğanın kurtuluşu için ömrünü vererek bedel ödemiştir. Ki halen bu özgürlük mucadelesinin bir neferidir.

Bu saldırı gürühu Dersimcilik adına yapmaları ise tamamen Dersimi yanlızlaştırmak ve faşist Türk devletinin işini kolaylaştırmaktır. Oysa Dersimdeki semt, mahle, sokak, cadde ve meydan isimlerine bakın tamamen Kemalist faşist isimlerle isimlendirilmiştir. Bu gürüh bir gün bunu dile getirip radikal tavır almamıştır-alamazlar. Mayalarında gericilik var, ruhlarında faşizan zihniyet yatmaktadır.

Muzaffer Oruçoğluna yapılan saldırı, esasen başta İbrahim Kaypakkaya ekoline yapılmıştır. Devamla, Türkiye Kuzay Kürdistan devrimci harekete yapılarak tüm dünyadaki komunist ve sosyalist akıma saldırılmıştır. Bu devletçi ve mikro miliyetçi gericilerin gerici sistemle hiç bir zaman sorunları olmamıştır ve olamaz. Bilinçli bir şekilde Dersimi kulanmaktadırlar. Ve Dersim için hiç bir zaman ellerini taşın altına koymamışlardır. Muzaffer Oruçoğluna saldırmakla devlet tarafından da ödüllendirilmektedirler.

Muzaffer Oruçoğluna böyle bilinçli çirkin ve faişzan saldırı Mazgirt ve Ovacık belediyelerin yakaladığı illerici yerel yönetime saldırıdır. "Söz yetki karar Dersim halkınındır" devrimci programa saldırıdır. Bu, illerici, halkçı ve devrimci anlayışın çok tehlikeli olduğunu düşman çok iyi bilmektedir. Bundandırki, bu bağnaz gerici kafatasçılara alan açmaktadır, fırsat vermektedir. Ama bilinizki bu gerici faşizan düşünceniz dersimde karşılığını bulmayacak ve illerici, devrimci düşünce ve duruşla yerle bir edilecektir.

Muzaffer Oruçoğlu'na yapılan bu çirkin saldırı, Dersimin inancına, diline, kültürüne, insanlığa ve bir bütün olarak coğrafyasına saldırıdır.

Muzaffer Oruçoğlu'na saldıran gericiler bunu iyi bilsinlerki, gün gelecek başta İbrahim Kaypakkaya olmak Üzere Roza Lüksenburg, Lenin, Mao, Stalin, Clara Zetkin, Yannis Rıços, Pablo Nuruda v.b gibi dünyyı özgürleştirmek için faşizme ve gericiliğe karşı hayatını vermiş dünyalıların müzesi yapacağız dersimin en güzel yüreğinde. Dersimin özeliği işte burda yatmaktadır bunu bilin ve kazın o gerici zihinlerinize.

Muzaffer Oruçoğluna saldıran gerici kişilikler bunu iyi bilmeliler; Bu saldırı tüm Dersimlileredir ve geri püskürtürüz. Belki siz bilmezsiniz ama CHP ve AKP güdüğündeki gizli "aydınlar" bunu iyi bilirler. Yani çabanız boşunadır ve bu silah geri teper sizi vurur.
Muzaffer Oruçoğluna saldıranlar, güzel olan her şeye düşmandırlar.

Muzaffer Oruçoğlu sosyalistir, devrimcidir, komunizm ve Dersimin dostur. Dava arkadaşımızdır, bizden biridir.

Fetih KOÇ   23 Temmuz 2018