SANAT VE POLİTİKA TARTIŞMALARI

SANAT VE POLİTİKA TARTIŞMALARI
Mehmet Akkaya
Sanata ve onun tarihine yönelme isteği, sıradan bir merak duygusuyla açıklanamaz. Sanat, kendisine ayakbağı olan hayatı aşmak için operasyonel bir kaldıraç işlevi görür. Bu işlevi görürken yalnız estetik incelik kazandırarak değil; insan, toplum ve dünyaya ahlaki, eşitlikçi ve insansal bir biçim vererek amaç halini alır sanat. Sanatı kavramak için onun temel konu ve kavramlarını bilerek işe koyulmak zorunludur.
Sanat üzerinden kazanılan estetik bilinç; değiştirmek, dönüştürmek ve yeni bir toplum ve dünya kurmak için elzemdir. Eskiden olduğu gibi günümüzde de sanat, Kant’ın önerdiği biçimiyle salt sanat yapmış olmak için yapılmıyor. Hegel’in dediği gibi ‘sanat eseri kamu için vardır.’ Marksist estetik ise sanatsal etkinliği esas olarak “estetik planda sürdürülen sınıf savaşı” olarak görmektedir.
Felsefeci yazar Mehmet Akkaya ve Muzaffer Oruçoğlu'nun tele konferansla katılacağı Sanat Felsefesi ve Politika Tartışmaları
14 Ocak 2017 tarihinde Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfında
Saat 15 00 konferans gerçekleştirilecektir...